Saltar apartados

Legislació sectorial relacionada

 


Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat, personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE nº 115, 14/05/1982)

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. (BOE nº 97, 22/04/1996)

Reial decret Llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica (BOE nº 224, 18/09/1999)

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal (BOE nº 298, 14/12/1999)

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE nº 304,  20/12/2003)

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Llei 19/2013, de 19 de decembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE nº 236, 2/10/2015)

 

Arxiu


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464