Arxiu General de la Universitat d'Alacant

 

L'Arxiu General és la unitat que coordina el sistema arxivístic de la Universitat, per a garantir el tractament, accessibilitat i conservació del patrimoni documental.

Realitza les següents funcions:

· Coordina la gestió dels arxius d'oficina, establint procediments, i elaborant eines de descripció uniformes per a facilitar l'organització i accés a la documentació activa, és a dir durant la seua etapa de tramitació administrativa.

· Custodia tota la documentació universitària procedent dels arxius d'oficina, una vegada transcorregut el període de permanència en els mateixos. Actua com a arxiu intermedi tractant la documentació semiactiva perquè servisca de suport a l'activitat administrativa, i actua com a arxiu històric conservant aquella documentació inactiva de la qual s'ha determinat la seua conservació definitiva, perquè puga ser consultada amb finalitats d'estudi i investigació.

Les funcions específiques de l'Arxiu General estan arreplegades en el Reglament del Sistema de Gestió de Documents i Arxius de la Universitat d'Alacant, pendent d'aprovació.

Contacte: arxiu@ua.es

Horari

Personal

Localització

 

Pot descarregar la guia de l'Arxiu