Saltar apartados

Taules de valoració

 

 

Codi                             00060

Sèrie documental          Expedients de beques d'estudi de caràcter general

Òrgan productor            Universitat d'Alacant

Funció                         Gestionar la tramitació de beques i ajudes a l'estudi de caràcter general.

Data del dictamen         3 de novembre de 2011

Dictamen                      Eliminació parcial als quatre anys:

- Conservació permanent dels documents comuns i els expedients que tinguen interposat algun recurs fins a la resolució del mateix.

- Eliminació als quatre anys dels expedients personals. Es conservarà un expedient de cada any i un exemplar de cada tipus de formulari que s'utilitze, com una mostra de la sèrie documental.

Es preveu la transferència a l'arxiu central als dos anys.

 

Codi                              00072

Sèrie documental           Expedients de preinscripció

Òrgan productor             Universitat d'Alacant

Funció                           Assignació de places en estudis universitaris amb límit màxim d'admissió.

Data del dictamen          3 de novembre de 2011

Dictamen                      Eliminació parcial als dos anys:

- Conservació permanent de la documentació recapitulativa (llistes d'admesos, llistes d'espera, llistes de notes de tall,%u2026), els models de formularis i la documentació relativa a les reclamacions i recursos.

- Eliminació als dos anys de la documentació que acompanya el tràmit de la sol·licitud. Es conservarà un expedient de cada any i un exemplar de cada tipus de formulari que s'utilitze, com una mostra de la sèrie documental.

Es preveu la transferència a l'arxiu central a l'any, exceptuant els expedients que tinguen interposat algun recurs, els quals romandran en la unitat administrativa fins a la resolució d'aquest.

 

Codi                             00109

Sèrie documental          Concursos per a la provisió de places de professorat laboral estable

Òrgan productor            Universitat d'Alacant

Funció                          Gestionar les convocatòries dels concursos per a la provisió de places de professorat contractat doctor i contractat col·laborador.

Data del dictamen         31 de maig de 2012

Dictamen                      Eliminació parcial als quatre anys a partir del tancament de l'expedient

- Exceptuant els expedients que tinguen interposat qualsevol recurs, el termini del qual d'eliminació començarà a partir de la resolució del mateix.

- Es conservarà l'expedient general que continga els documents que proporcionen evidència legal dels processos del personal contractat, és a dir les bases de les convocatòries, les actes de les comissions de selecció, les resolucions, les reclamacions i recursos.

 

Codi                            00110

Sèrie documental         Concursos per a la provisió de places de professorat laboral temporal

Òrgan productor           Universitat d'Alacant

Funció                        Gestionar les convocatòries per als concursos per a la provisió de places de professorat universitari de caràcter temporal

                                  corresponents a les categories de professor associat, ajudant i ajudant doctor.                     

Data del dictamen        31 de maig de 2012

Dictamen                    Eliminació parcial als quatre anys a partir del tancament de l'expedient

- Exceptuant els expedients que tinguen interposat qualsevol recurs, el termini del qual d'eliminació començarà a explicar a partir de la resolució del mateix.

- Es conservarà l'expedient general que continga els documents que proporcionen evidència legal dels processos del personal contractat, és a dir, les bases de les convocatòries, les actes de les comissions de selecció, les resolucions, les reclamacions i recursos.

 

Codi                             00111

Sèrie documental          Convocatòries de proves selectives per a l'ingrés en escales administratives

Òrgan productor            Universitat d'Alacant

Funció                         Selecció de personal per al seu ingrés en les escales administratives de la universitat

Data del dictamen         31 de maig de 2012

Dictamen                     Eliminació parcial als quatre anys a partir del tancament de l'expedient,

 - Exceptuant els expedients que tinguen interposat qualsevol recurs, el termini del qual d'eliminació començarà a explicar a partir de la resolució del mateix.

- Es conservarà l'expedient general que continga els documents que proporcionen evidència legal dels processos del personal funcionari, és a dir, els informes de gènere, les bases de les convocatòries, les actes del tribunal qualificador, els models d'exémenes, les resolucions, les reclamacions i recursos.

 

 

 

 

Arxiu


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464