Saltar apartados

Fons documental "Universitat d'Alacant"

 

El fons de la Universitat d'Alacant dipositat a l'Arxiu General està constituit per  la documentació, de qualsevol naturalesa i suport, produïda o reunida pels òrgans de govern i administratius de la Universitat. Aquesta documentació, una vegada acabat el seu tràmit administratiu, és transferida a l'Arxiu General per a ser processada, difosa i conservada pel seu valor administratiu, informatiu, legal o històric.

Es tracta, per tant, d'un fons obert, format a partir de la documentació transferida per les unitats administratives de la Universitat. Inclou també tesis doctorals i altres treballs d'investigació; publicacions institucionals, cartells, fotografies institucionals i suports informàtics.

 

 

Descripció del fons documental

 

1. Identificació

1.1.    Codi de referència: ES AGUA UA

1.2.    Títol: Fons Universitat d'Alacant

1.3.    Dates: 1969-

1.4.    Nivell de descripció: Fons

1.5.    Volum i suport: 3.000 metres lineals

 

2. Context

2.1. Nom del productor: Universitat d'Alacant.

2.2. Història institucional: Els antecedents de la Universitat d'Alacant se situen en l'any 1969, amb la creació del Centre d'Estudis Universitaris (CEU). Anys més tard, en 1979 (Llei 29/1979) es crea la Universitat mitjançant la incorporació de les Facultats de Ciències i Filosofia i Lletres i de les Escoles Universitàries de Ciències Empresarials i de Professorat d'Educació General Bàsica, dependents fins a aquesta data de la Universitat de València, així com de les Facultats de Medicina, Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Infermeria, de nova creació, mitjançant la transformació, si escau, dels centres existents en el Col·legi Universitari d'Alacant. Amb posterioritat s'han creat les següents Escoles Universitàries: Òptica i Optometria, Relacions Laborals, Treball Social i l'Escola Politècnica Superior (dependent de la Universitat Politècnica de València fins a 1994). Finalment, en l'any 1999, es crea la Facultat d'Educació per transformació de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB.

2.3.Història arxivística: L'Arxiu General de la Universitat d'Alacant es va crear a mitjans dels anys 80, començant-se a partir d'aquest moment les transferències de documentació des de les unitats administratives, particularment de les dependents dels serveis centrals.

2.4. Forma d'ingrés: transferències periòdiques des de les unitats administratives i òrgans universitaris.  

 

3. Contingut i estructura

3.1. Abast i contingut: El fons documental Universitat d'Alacant està format per la documentació produïda per la Universitat des de la seua creació en 1979 que ha estat transferida a l'Arxiu General, així com per la documentació procedent del Centre dEstudis Universitaris i Col·legi dEstudis Universitaris (CEU), antecessors a la Universitat.

3.2. Avaluació, tria i eliminació: No s'han establert calendaris de conservació i eliminació, pel que només s'eliminen duplicats.

3.3. Nous ingressos: No s'han establert calendaris de transferència, però ingressen transferències periòdicament de les diferents unitats administratives.

3.4. Sistema d'organització: Des de l'any 2001 s'aplica un quadre de classificació de fonds funcional.

 

4. Condicions d'accés i utilització  

4.1. Condicions d'accés: Accés lliure, exceptuant els documents que contenen dades de caracter personal protegits.

4.2. Condicions de reproducció: Autoritzada per a fins de suport a la gestió administrativa, estudi i investigació, amb excepció dels documents subjectes a drets d'autor, per als quals es requereix l'autorització del titular dels drets.

4.3. Característiques físiques i requisits tècnics: Es requereixen requisits tècnics per a la consulta de documents en suport digital.

4.4. Instruments de descripción: Quadre de classificació funcional de l'Arxiu i base de dades documental del programa informàic de gestió de l'Arxiu.

 

5.   Control de la descripció

5.1. Regles o normes: Norma ISAD (G); Manual de descripció multinivell, Junta de Castella i Lleó, 2000.

5.2. Data de la descripció: Juny 2007.

Arxiu


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464