Saltar apartados

Fons documental "Escola de Comerç"

 

Aquest fons documental constitueix, juntament amb el Fons de lEscola de Magisteri, la documentació més antiga existent a lArxiu General de la Universitat d'Alacant. Inclou els expedients acadèmics i projectes per a lobtenció del títol de perito mercantil, així com els llibres dactes i altra documentació relativa a la gestió de personal, asumptes econòmics i correspondència, estant incompletes diverses sèries documentals. Va ingressar a lArxiu General a lany 2000 mitjançant transferència realitzada per lEscola Universitària dEstudis Empresarials.

 

 

Descripció del fons documental

1. Identificació

1.1.    Codi de referència: ÉS AIGUA EC

1.2.    Títol: Fons Escola de Comerç d'Alacant

1.3.    Dates:  1889-1972

1.4.    Nivell de descripció: Fons

1.5.    Volum i suport: 1.200 metres lineals

 

2. Context

2.1. Nom del productor: Escola de Comerç d'Alacant.

2.2. Història institucional:  La data de la creació oficial de l'Escola de Comerç d'Alacant és l'11 d'Agost de 1887, en virtut d'un Reial decret de la Reina Regente María Cristina en resposta als requeriments a favor de la creació d'aquest tipus d'escoles en el nostre país, de l'alacantí i ministre de Foment de l'època Carlos Navarro i Rodrigo. El decret de la Reina Regente deia així: "La Reina, sentit el Consell Superior d'Instrucció Pública i d'acord amb el Consell de Ministres decreta l'establiment d'Escoles Elementals de Comerç a Alacant, Bilbao, Coruña, Màlaga, Sevilla, Valladolid, i Zaragoza en les quals es va impartir la carrera de Perit Mercantil. Datat: 11 d'Agost de 1887." Aquest decret suposa una important transformació en els estudis de comerç ja que significa la independència de les Escoles de Comerç pel que fa als Instituts. El claustre de l'Escola Elemental de Comerç d'Alacant va celebrar la seua primera reunió el 12 d'Octubre de 1887. Des de la seua creació fins a la seua transformació en Escola Universitària d'Estudis Empresarials en 1972, depenent de la Universitat Literària de València, va ocupar diverses ubicacions en la ciutat, sent l'última l'edifici situat en l'encreuament de les Avingudes Ramón y Cajal i Gadea, actual seu a Alacant de la Universitat.

2.3.Història arxivística:  El fons documental de l'Escola de Comerç ha sigut custodiat per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials fins a l'any 2002, en què és transferit a l'Arxiu General de la Universitat, algun temps després del trasllat de l'Escola al Campus de Sant Vicent del Raspeig. Amb anterioritat ja havien sigut transferits els projectes per a l'obtenció del títol de perit mercantil perquè en sigueu custodis per part de l'Arxiu General.

2.4. Forma d'ingrés: Transferència.  

 

3. Contingut i estructura

3.1. Abast i contingut: El Fons Documental de l'Escola de Comerç ho integra tota la documentació que s'ha conservat i transferit a l'Arxiu General des de la seua creació fins a la seua transformació en Escola Universitària d'Estudis Empresarials, dependent primer de la Universitat Literària de València i des de 1979 de la Universitat d'Alacant. Descripció general del contingut:- Correspondència d'entrada i eixida (dates extremes: 1945-1972, amb llacunes d'intervals d'anys).- Estadístiques (dates extremes: 1909-1971). - Expedients d'alumnes (sèrie formada per 14.988 unitats documentals de totes les èpoques).- Gestió acadèmica (documentació incompleta constituïda per expedients diversos: trasllats d'expedients, matrícules, beques, certificacions, etc.).- Gestió de personal (documentació molt incompleta que conté concursos docents dels anys 70 del segle XX).- Nòmines (dates extremes: 1940-1973).- Relació d'ingressos i despeses (dates extremes: 1921-1984). - Llibres de certificacions acadèmiques (dates extremes: 1888-1939). - Llibres matriu de graus (dates extremes 1896-1933).- Llibres matriu de matrícules i exàmens (dates extremes 1989-1903).- Llibres d'actes de sessions (dates extremes: 1887-1973), amb importants llacunes de ntervalos d'anys).- Llibres d'actes de presa de possessió del personal (dates extremes: 1933-1977). - Llibres de registre de taxes de matrícula (dates extremes: 1951-1965). - Llibres de registre d'eixida de documents (dates extremes: 1936-1974).- Llibre major de comptes (dates extremes: 1969-1977).

3.2. Valoració, selecció i eliminació: No s'han avaluat les sèries documentals.

3.3. Nous ingressos: No estan previstos nous ingressos.

3.4. Sistema d'organització: No es disposa d'un quadre de classificació de fons. La documentació està agrupada en sèries documentals, en general seguint l'agrupació d'origen establida per la pròpia Escola.

 

4. Condicions d'accés i utilització

4.1. Condicions d'accés: Accés lliure.

4.2. Condicions de reproducció: Autoritzada amb finalitats d'estudi i investigació.

4.3. Característiques físiques i requisits tècnics: No presenta característiques ni requereix requisits especials.

4.4. Instruments de descripció: La descripció de la documentació ha sigut incorporada al programa informàtic de gestió d'arxius, que la seua consulta web s'ofereix a través de la Intranet de la UA.

 

5. Control de la descripció

5.1. Regles o normes: Norma ISAD (G); Manual de descripció multinivell, Junta de Castella i Lleó, 2000.

5.2. Data de la descripció: Julio 2007. 


 

Arxiu


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464